Hjem
  • Uddannet sygeplejerske 1973
  • Uddannet sundhedsplejerske 1978
  • Ph.d. fra det sundhedsvidenskabelige fakultet 1991
  • Uddannet konfliktmægler i 2004


Hvad driver mig?

  • Interesse for børns opvækst og udvikling – synes det vigtigste jeg kan gøre er at styrke børn og børnefamilier. Børnene er den væsentligste naturressource, vi har! Barndommen varer i generationer. Går det skævt for forældre og barn, så kan også den "skæve barndom" vare i generationer….


Hvad beskæftiger jeg mig med?

  • Udvikling – af forældrekurser se: ”Klar til barn” – ”En god start – sammen” - "Dit første barn"... I regi af www.cefo.dk
  • Redaktør af sundhedsplejersken.dk, som jeg arbejder med sammen med en del forskellige andre fagfolk. Fordi vi synes, at børnefamilier i Danmark har ret til solid og velfunderet viden om graviditet, små børn og familieliv. Trivsel og udvikling er de væsentligste omdrejningspunkter.
  • Konsulentbistand fx for kommuner og firmaer, der beskæftiger sig med børns og børnefamiliers trivsel og sundhed.


Else Guldager

Hvem er jeg?

Tillidshverv

  • Jeg har været udpeget til en del råd og udvalg, der beskæftiger sig med børn og familieliv. Fx har jeg været medlem af Børnerådet 2001 – 2011.”


Hvad kan jeg godt lide?

  • Al udvikling som er til gavn - især for udsatte mennesker, der kan have svært ved at hage sig fast i vores moderne high-tec samfund. Og specielt forældrekurser, familiedannelse (fra gravid og de første par år af barnets liv) er min spidskompetence. Jeg befinder mig godt i spændet mellem virkeligheden og den teoretiske verden. og meget gerne i et tværfagligt felt. Min kreative sans er ofte i gang, og jeg holder af at se udviklingsprojekter blive til virkelighed. Når projekter er søsat og kommer til at virke for de mennesker, de er udviklet til glæde og gavn for.


Barndom

Det hele startede i en kælder

med vaskevogne og lange rør.

Jeg lå der på vaskevognen,

rørene susede af sted, det kildede i maven.

Blev skubbet efter skoletid i kælderen -

50'ernes sociale boligbyggeri.

De var flyttet ud fra barakkerne

i Valby.

Min undren: "Hvor var deres mor?"

"Hvorfor boede de ikke i hus med have?"

Det gjorde jeg jo. Og min mor syede ikke

arbejdstøj i bunkevis om aftenen.


Dengang troede jeg, at

der var frit valg.

Som i Tivoli, når det var sommer.

Senere fandt jeg ud af,

at nogen

har mere sommer

end andre

(Digtet er skrevet i slutningen af 1980érne......)

Else Guldager

Filipavej 8, 1. 1928 Frederikberg C

27 28 92 01 mail@elseguldager.dk